Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2014

goosiau
7506 55d0
Reposted fromcleanout cleanout viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
goosiau
0414 1c9a
Reposted fromtheRumor theRumor viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

July 03 2014

goosiau
Prawdziwa miłość to nie związek idealny, lecz taki związek pełen kłótni i godzenia, łez i uśmiechów, i pomimo że ma się dość, że jest ciężko, nie poddajesz się, bo wiesz że z TĄ osobą jesteś szczęśliwszy niż z kimkolwiek innym.
Reposted fromhalfjohn halfjohn
goosiau

"Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?"

— Wojciech Tochman – Jakbyś kamień jadła
Reposted fromhorrorofexistence horrorofexistence
goosiau
Play fullscreen
And I need time and I need space,i need to live without your face.. if I go, will you love me? Will you love me when I come back? /
Reposted fromjcanflyhigh jcanflyhigh
goosiau
"Jeżeli ktoś nie pił taniego wina, to dla mnie jest podejrzany. Bo albo był wychowany w jakimś obrzydliwym luksusie i nie zna życia, albo nigdy nie był młody."
— Stefan Niesiołowski
goosiau
goosiau

Nie wiedziałem tak naprawdę, od którego momentu kobieta staje się "moją", ale przypuszczam, że to się wydarza, gdy nie wstydzę się przy niej płakać.

— Janusz Leon Wiśniewski - Na fejsie z moim synem
goosiau
7342 c36e
Reposted fromhalfjohn halfjohn viapatrzpodnogi patrzpodnogi
goosiau
Nie musi być łatwo , chcę tylko żeby było warto
— x
Reposted fromprecelka precelka viapouler pouler
goosiau
goosiau
7339 64e5 500
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viapatrzpodnogi patrzpodnogi
goosiau

March 11 2014

7165 e2f1
Reposted fromFroggyRan FroggyRan viapatrzpodnogi patrzpodnogi
goosiau

mówił mi-mam Cię, umrzesz tu ze mną, patrzyłam mu w oczy, kurwa mówił serio

Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viajcanflyhigh jcanflyhigh

March 07 2014

goosiau
1069 1c28
Reposted fromDeeDee DeeDee viapatrzpodnogi patrzpodnogi
8473 7de7
goosiau
2483 9be0
<3 
Reposted fromoutline outline viayourdesire yourdesire
goosiau
6533 31c4
Reposted fromCocaineComa CocaineComa viapatrzpodnogi patrzpodnogi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl